PRIVACYVERKLARING

 

Verwerking van persoonsgegevens

Gaan voor Goud coaching kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of het contactformulier hebt ingevuld op de website van Gaan voor Goud coaching.

 

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Email-adres
• Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Naast deze gegevens wordt tijdens het intakegesprek ook gevraagd om (een aantal) medische gegevens; dit is nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt, worden verwerkt. Buiten jou om zullen geen medische gegevens worden verzameld en verwerkt. Let er wel op dat alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, onder jouw eigen verantwoordelijkheid vallen.

 

Op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Gaan voor Goud coaching verwerkt jouw gegevens alleen, nadat om jouw expliciete toestemming is gevraagd of nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Toestemming wordt gevraagd in de begeleidingsovereenkomst. Toestemming voor het gebruik van cookies wordt gevraagd in een
cookiebanner op het moment dat je de website van Gaan voor Goud coaching bezoekt. Pas nadat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens worden deze opgeslagen, verwerkt en eventueel, indien nodig, gedeeld met derden.

 

Gaan voor Goud coaching gebruikt de persoonsgegevens om

• Telefonisch contact te zoeken
• Informatie te sturen per mail of per post
• Uitnodiging op verzoek te verzenden
• Te informeren over een wijziging of annulering van een dienst
• Betalingsverkeer af te handelen
• Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte of gestelde eisen aan facturen en bewaartermijnen.

 

Coachingstraject

Voorafgaand aan een coachingstraject wordt een intakevragenlijst doorgenomen, waarin je persoonsgegevens worden genoteerd. Aan het begin van een coachingstraject wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld, waarmee je toestemming geeft tot het verwerken van je gegevens. Verder wordt tijdens een coachingstraject van elke sessie een gespreksverslag gemaakt. Deze verslagen worden op papier gemaakt en zorgvuldig bewaard. Deze gegevens zijn nodig om je goed te kunnen begeleiden.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

Gaan voor Goud coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. In beginsel worden jouw persoonlijke gegevens minimaal 7 jaar bewaard. Jouw gegevens zijn namelijk nodig om te voldoen aan de wettelijke administratieplicht. Gespreksverslagen daarentegen worden maximaal 2 jaar bewaard. Als je echter na een kennismakingsgesprek hebt besloten om geen gebruik te maken van de dienstverlening van Gaan voor Goud coaching, dan zullen jouw gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Gaan voor Goud coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens als dat nodig is, bijvoorbeeld bij doorverwijzing of vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zal je zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken. Een ander geval van het
verstrekken van persoonsgegevens is wanneer Gaan voor Goud coaching hiertoe wettelijk tot verplicht wordt.

 

Google Analytics

Gaan voor Goud coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gaan voor Goud coaching bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. Zie privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Gaan voor Goud coaching te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gaan voor Goud coaching heeft daar geen invloed op. Gaan voor Goud coaching heeft Google geen toestemming
gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot aanpassen, inzien of laten verwijderen zal over het algemeen in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Gaan voor Goud coaching zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek. Helaas is het
verwijderen van gegevens niet altijd mogelijk vanwege wettelijke verplichtingen.

 

Beveiligen

Gaan voor Goud coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus. Bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zullen er passende maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, of je wenst meer informatie over de beveiliging van de verzamelde gegevens van Gaan voor Goud coaching, neem dan contact op via info@gaanvoorgoudcoaching.nl of www.gaanvoorgoudcoaching.nl.